Понеділок, 26 Вересня, 2022, 03:06
Понеділок, 26 Вересня, 2022, 03:06
Понеділок, 26 Вересня, 2022, 03:06
Головна Актуально Військовий облік та бронювання військовозобов’язаних і призовників в державних установах, на підприємствах, організаціях

Військовий облік та бронювання військовозобов’язаних і призовників в державних установах, на підприємствах, організаціях

admin_vyzhnytsia
0 коментарів

Військовий облік є складовою змісту мобілізаційної підготовки держави та полягає у цілеспрямованій діяльності державних органів, підприємств, установ та організацій щодо фіксації, накопичення та аналізу військово-облікових даних призовників і військовозобов’язаних із відображенням їх у військово-облікових документах, а також здійснення контролю за дотриманням призовниками і військовозобов’язаними, посадовими особами державних органів, підприємств, установ та організацій встановлених правил військового обліку (пункт 2 Порядку).

Військовий облік ведеться з метою забезпечення повного та якісного укомплектування Збройних Сил та інших військових формувань, утворених відповідно до законів, особовим складом у мирний час та в особливий період.

Бронювання військовозобов’язаних на період мобілізації та на воєнний час є одним із завдань військового обліку (абзац п’ятий пункту 4 Порядку).

Усі військовозобов’язані та призовники підлягають військовому обліку, що ведеться за місцем їх проживання (стаття 33 Закону України “Про військовий обов’язок і військову службу”).

Військовий облік здійснюється з урахуванням встановленого в Україні порядку декларування та реєстрації місця проживання (перебування) фізичних осіб, організовується і безпосередньо ведеться державними органами, а також підприємствами, установами та організаціями, в яких призовники і військовозобов’язані працюють (навчаються) (пункт 15 Порядку).

Військовий облік ведеться на підставі паспорта громадянина України та таких військово-облікових документів:

 • для призовників – посвідчення про приписку до призовної дільниці;
 • для військовозобов’язаних – військового квитка або тимчасового посвідчення військовозобов’язаного (пункт 16 Порядку).

Призовники та військовозобов’язані після прибуття до нового місця проживання зобов’язані в семиденний строк стати на військовий облік та не раніше ніж за три дні до вибуття з місця проживання знятися із зазначеного обліку.

У разі декларування місця проживання особи за декларацією про місце проживання, поданою в електронній формі засобами Єдиного державного веб-порталу електронних послуг, взяття на військовий облік, зняття з військового обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів здійснюється відповідними районними (міськими) територіальними центрами комплектування та соціальної підтримки на підставі відомостей про призовників, військовозобов’язаних та резервістів в електронній формі, надісланих органами реєстрації через Єдину інформаційну систему Міністерства внутрішніх справ України до Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів (частина третя статті 37 Закону України “Про військовий обов’язок і військову службу”).

Військовий облік військовозобов’язаних за призначенням поділяється на:

 • загальний (військовозобов’язані, які не перебувають на спеціальному обліку);
 • спеціальний (військовозобов’язані, заброньовані за органами державної влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями на період мобілізації та на воєнний час).

Для забезпечення військового обліку створюється Єдиний державний реєстр військовозобов’язаних.

Взяття на військовий облік

Взяттю на військовий облік державними органами, підприємствами, установами та організаціями підлягають:

♦ як призовники – громадяни у віці від 17 до 27 років, які:

 1. не приписані до призовних дільниць та не перебувають у запасі Збройних Сил, Служби безпеки України, Служби зовнішньої розвідки;
 2. приписані до призовних дільниць;
 3. прибули з інших місцевостей (адміністративно-територіальних одиниць) або з-за кордону на нове місце проживання;
 4. набули громадянство України та підлягають приписці до призовних дільниць;

♦ як військовозобов’язані:

 1. громадяни, придатні за станом здоров’я до проходження військової служби в мирний або воєнний час, які не досягли граничного віку перебування в запасі Збройних Сил;
 2. особи, звільнені з військової служби в запас Збройних Сил, Служби безпеки України, Служби зовнішньої розвідки;
 3. особи, які припинили альтернативну (невійськову) службу в разі закінчення строку її проходження або достроково відповідно до Закону України “Про альтернативну (невійськову) службу”;
 4. особи, звільнені із служби з Національної поліції, Міністерства внутрішніх справ України, Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту (крім осіб, прийнятих на службу цивільного захисту у порядку, визначеному Кодексом цивільного захисту України, до проходження строкової військової служби), Державної кримінально-виконавчої служби, центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову і митну політику (Державна податкова служба України та Державна митна служба України);
 5. особи, які набули громадянство України і підлягають взяттю на військовий облік військовозобов’язаних;
 6. особи, які прибули з інших місцевостей (адміністративно-територіальних одиниць) або з-за кордону на нове місце проживання;
 7. військовозобов’язані, виключені з військового обліку Служби безпеки України, Служби зовнішньої розвідки;
 8. призовники, яких відповідно до статті 18 Закону України “Про військовий обов’язок і військову службу” звільнено від призову на строкову військову службу;
 9. особи, які досягли граничного віку (27 років) перебування на військовому обліку призовників;
 10. жінки, які мають фах, споріднений з відповідними військово-обліковими спеціальностями, перелік яких затверджується Кабінетом Міністрів України, за умови їх придатності до проходження військової служби за станом здоров’я, віком та сімейним станом;
 11. особи, які прибули з тимчасово окупованої території України, після взяття на військовий облік у районному (міському) військовому комісаріаті за місцем взяття їх на облік як внутрішньо переміщених осіб.

Не підлягають взяттю на військовий облік військовозобов’язаних державними органами, підприємствами, установами та організаціями:

Військовий облік громадян України, які постійно проживають за кордоном, не ведеться (частина третя стаття 36 Закону України “Про військовий обов’язок і військову службу”).

Виключення з військового обліку

Виключенню з військового обліку у відповідних районних (міських) територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки (військовозобов’язаних та резервістів Служби безпеки України – у Центральному управлінні або регіональних органах Служби безпеки України, військовозобов’язаних та резервістів Служби зовнішньої розвідки України – у відповідному підрозділі Служби зовнішньої розвідки України) підлягають громадяни України, які:

 1. призвані чи прийняті на військову службу;
 2. проходять військову службу (навчання) у вищих військових закладах освіти і військових навчальних підрозділах закладів вищої освіти;
 3. визнані військово-лікарськими комісіями непридатними до військової служби з виключенням з військового обліку;
 4. досягли граничного віку перебування в запасі;
 5. припинили громадянство України;
 6. були раніше засуджені до позбавлення волі за вчинення тяжкого або особливо тяжкого злочину;
 7. направлені для відбування покарання до установ виконання покарань або до яких застосовано примусові заходи медичного характеру;
 8. померли або визнані в установленому законом порядку безвісно відсутніми або оголошені померлими (частина шоста статті 37 Закону України “Про військовий обов’язок і військову службу”).

Головнокомандувач Збройних Сил України повинен забезпечити взяття жінок на військовий облік військовозобов’язаних згідно з Переліком спеціальностей та/або професій, споріднених з відповідними військово-обліковими спеціальностями, після одержання яких жінки беруться на військовий облік військовозобов’язаних, з 01 жовтня 2022 року.

Діяльність з ведення військового обліку державними органами, підприємствами, організаціями

Заходи, що здійснюються державними органами, підприємства, установами та організаціями з метою ведення персонального обліку призовників і військовозобов’язаних:

 1. перевірка у громадян під час прийняття на роботу (навчання) наявності військово-облікових документів. Приймання на роботу (навчання) призовників і військовозобов’язаних здійснюється тільки після взяття їх на військовий облік у районних (міських) військових комісаріатах, а також у разі перебування на військовому обліку в Службі безпеки України та Службі зовнішньої розвідки;
 2. надсилання у семиденний строк до відповідних районних (міських) військових комісаріатів повідомлень про зміну облікових даних призовників і військовозобов’язаних, прийнятих на роботу (навчання) чи звільнених з роботи (відрахованих з закладу освіти);
 3. оповіщення на вимогу районних (міських) військових комісаріатів призовників і військовозобов’язаних про їх виклик до районних (міських) військових комісаріатів і забезпечення їх своєчасного прибуття;
 4. взаємодія з районними (міськими) військовими комісаріатами щодо строків та способів звіряння даних особових карток, списків призовників і військовозобов’язаних, їх облікових даних, внесення відповідних змін до них, а також щодо оповіщення призовників і військовозобов’язаних;
 5. організація періодичного звіряння особових карток призовників і військовозобов’язаних із записами у військових квитках та посвідченнях про приписку до призовних дільниць. Не рідше одного разу на рік проведення звіряння особових карток працівників з обліковими документами районних (міських) військових комісаріатів, в яких вони перебувають на військовому обліку;
 6. у п’ятиденний строк з дня подання відповідних документів внесення до особових карток призовників і військовозобов’язаних змін щодо їх сімейного стану, місця проживання (перебування), освіти, місця роботи і посади та надсилання (у разі наявності) щомісяця до 5 числа до районних (міських) військових комісаріатів повідомлення про зміну облікових даних;
 7. складення і подання щороку до 1 грудня до районних (міських) військових комісаріатів списків громадян, які підлягають приписці до призовних дільниць (у разі їх наявності);
 8. приймання під розписку від призовників і військовозобов’язаних їх військово-облікових документів для подання до районних (міських) військових комісаріатів для звіряння з обліковими даними та оформлення бронювання військовозобов’язаних на період мобілізації та на воєнний час;
 9. своєчасне оформлення документів для бронювання військовозобов’язаних за центральними і місцевими органами виконавчої влади, іншими державними органами, підприємствами, установами та організаціями на період мобілізації та на воєнний час;
 10. постійний контроль за виконанням посадовими особами державних органів, підприємств, установ та організацій, призовниками і військовозобов’язаними встановлених правил військового обліку та проведення відповідної роз’яснювальної роботи;
 11. постійне інформування районних (міських) військових комісаріатів про громадян та посадових осіб, які порушують правила військового обліку, для притягнення їх до відповідальності згідно із законом;
 12. ведення та зберігання журналу обліку результатів перевірок стану військового обліку призовників і військовозобов’язаних та звіряння їх облікових даних з даними районних (міських) військових комісаріатів (пункт 37 Порядку).

Правила військового обліку призовників і військовозобов’язаних

Призовники і військовозобов’язані повинні дотримуватися Правил військового обліку призовників і військовозобов’язаних (додаток № 1 до Порядку), зокрема:

 • перебувати на військовому обліку за місцем проживання у районних (міських) військових комісаріатах, за місцем роботи (навчання) на підприємствах, в установах, організаціях, виконавчих комітетах сільських, селищних та міських рад, а також у разі тимчасового вибуття за межі України за місцем консульського обліку в дипломатичних установах України;
 • прибувати за викликом районних (міських) військових комісаріатів на збірні пункти, призовні дільниці у строки, зазначені в отриманих ними документах (мобілізаційних розпорядженнях, повістках або розпорядженнях районних (міських) військових комісаріатів), для взяття на військовий облік та визначення призначення на воєнний час, оформлення військово-облікових документів, приписки, проходження медичного огляду, направлення на підготовку з метою здобуття або вдосконалення військово-облікової спеціальності, призову на військову службу або на збори військовозобов’язаних;
 • не змінювати місце фактичного проживання (перебування) з моменту оголошення мобілізації, а у воєнний час не виїжджати з місця проживання без дозволу військового комісара районного (міського) військового комісаріату, відповідних керівників СБУ або Служби зовнішньої розвідки;
 • проходити медичний огляд та лікування в лікувально-профілактичних закладах згідно з рішеннями комісії з питань приписки, призовної комісії або військово-лікарської комісії районних (міських) військових комісаріатів;
 • проходити підготовку до військової служби, військову службу і виконувати військовий обов’язок у запасі;
 • особисто у семиденний строк прибувати до районних (міських) військових комісаріатів з паспортом громадянина України і військово-обліковими документами для зняття з військового обліку в разі вибуття в іншу місцевість до нового місця проживання, у службові відрядження, на навчання, у відпустку чи на лікування (строком понад три місяці за межі України), у разі зміни місця проживання в межах міста з переїздом на територію іншого адміністративного району;
 • особисто повідомляти у семиденний строк органам, в яких вони перебувають на військовому обліку, про зміну їх сімейного стану, стану здоров’я, адреси місця проживання (перебування), освіти, місця роботи і посади;
 • негайно повідомляти районним (міським) військовим комісаріатам за місцем військового обліку про втрату військово-облікового документа;
 • подавати щороку до 1 жовтня до районних (міських) військових комісаріатів документи, що підтверджують право призовників на відстрочку від призову на строкову військову службу.

У разі коли за будь-яких обставин повістка не надійшла, громадяни призовного віку прибувають до призовної дільниці в десятиденний строк з дня початку відповідного чергового призову на строкову військову службу, визначеного указом Президента України.

Бронювання військовозобов’язаних на період мобілізації та на воєнний час

Бронювання військовозобов’язаних, які перебувають у запасі, здійснюється в мирний та у воєнний час з метою забезпечення функціонування органів державної влади, інших державних органів, органів місцевого самоврядування, а також підприємств, установ і організацій в особливий період (статт 24 Закону України “Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію” ).

Бронюванню підлягають військовозобов’язані, які працюють в органах державної влади, інших державних органах, органах місцевого самоврядування та на підприємствах, в установах і організаціях, яким встановлено мобілізаційні завдання (замовлення), у разі, якщо це необхідно для забезпечення функціонування зазначених органів та виконання мобілізаційних завдань (замовлень). Такі військовозобов’язані не підлягають прийняттю на службу у військовому резерві.

На військовозобов’язаних, які підлягають бронюванню за переліками посад та професій, військовими комісаріатами за місцем розташування підприємств оформлюються посвідчення про відстрочку від призову та повідомлення про зарахування на спеціальний військовий облік.

З питань, що пов’язані з бронюванням військовозобов’язаних за підприємствами, останні звертаються до міністерств, відомств, обласних державних адміністрацій та до військових комісаріатів за місцем знаходження підприємств.

В умовах правового режиму воєнного стану бронювання військовозобов’язаних за органами державної влади, іншими державними органами, а також підприємствами, установами, організаціями, які задовольняють потреби Збройних Сил, інших військових формувань, населення, здійснюється у порядку, визначеному постановою Кабінету Міністрів України від 3 березня 2022 року № 194 “Деякі питання бронювання військовозобов’язаних в умовах правового режиму воєнного стану”.

Детальніше див.: Бронювання військовозобов’язаних в умовах правового режиму воєнного стану

Організація, порядок, обсяги та переліки посад і професій військовозобов’язаних, які підлягають бронюванню на період мобілізації та на воєнний час регулюються, зокрема постановою Кабінету Міністрів України від 04 лютого 2015 року № 45 “Про затвердження Порядку бронювання військовозобов’язаних за органами державної влади, іншими державними органами, органами місцевого самоврядування та підприємствами, установами і організаціями на період мобілізації та на воєнний час” (для службового користування) та розпорядженням Кабінету Міністрів України від 18 березня 2015 року № 493 “Про затвердження переліків посад і професій військовозобов’язаних, які підлягають бронюванню на період мобілізації та на воєнний час”.

Відповідальність

Громадяни, які ухиляються від військового обліку несуть адміністративну та кримінальну відповідальність згідно із законодавством.

Зміст порушенняПорушена нормаРозмір адмінштрафу
упершеповторно протягом року
Порушення законодавства про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізаціюСт. 2101 КУпАПВід 1700 до 3400 грнВід 3400 до 5100 грн
Умисне зіпсуття обліково-військових документів чи втрата їх з необережностіСт. 211 КУпАПВід 510 до 850 грнВід 510 до 1700 грн

За ухилення від військового обліку або спеціальних зборів громадяни можуть притягуватися до кримінальної відповідальності.

За матеріалами Безоплатної правової допомоги

You may also like

Залиште коментар

Вижниця – ворота Карпат! Це невелике буковинське містечко в Чернівецькій області, що розкинулося в долині швидкоплинного Черемошу.

@2022  Сайт міста Вижниця. Всі права захищені